Mørenett ble etablert i 2014 som et resultat av fusjonen mellom Tussa Nett og Tafjord Kraftnett. Mørenett har ansvaret for overføring av all elektrisk kraft i 12 kommuner på Søre Sunnmøre, noe som gjør bedriften til Norges 8. største nettselskap. 

Kib & Morits vant den påfølgende designkonkurransen om å skape en logo med tilhørende visuell identitet som skulle speile bedriftens produkter, nedslagsfelt og verdier. Nytt nettsted for bedriftens 61 000 kunder  ble også utformet.

 

Programmering: Avento