Volda og Ørsta Reinhaldsverk (VØR) driver med innsamling, sortering og videresending av avfall. Våren 2015 ble Kib & Morits valgt til å designe VØR sitt nye nettsted basert på deres eksisterende visuelle profil.

Løsningen skulle ikke bare gjøre det enkelt for brukerne å finne informasjonen de var ute etter, men også bidra til økt bevissthet rundt kildessortering i kommunene.

 

Programmering: Saga Media Service